länkar

"Nya studier visar hur hjärnan stimuleras vid utövandet av kulturaktiviteter och hur det ökar förmågan till nyinlärning och förbättrar minnesfunktionen."